Programi ynë është kryesisht një program trajnimi.  Aftësitë, njohuritë dhe përvojën e që do të fitojnë nxënësit jane një nxitje per tu futur në tregun e punës: Një vështrim i shpejtë në  kursin e trajnimit tonë:

Në çdo klasë trajnimi si barman të mësoni dhe praktikoni temat e mëposhtme:

 Mixology/ Përzierjet  – preferuarat klasike; pije aktuale popullore dhe çdo gjë në mes për të gjitha llojet e formave.

Ndërtimi i një Bar-i.

Llojet e pijeve, historinë dhe përdorimi 

Prezantimi dhe rregulla të mirësjelljes

Psikologjia e klientit

Ligjshmeriae industrise 

Shëndetit dhe sigurisë praktikat

Manovrimii shisheve

Teknikat e intervistimit

Ndërgjegjësimi ndaj Alkoolit

Program trajnimi per servirjen e alkoolit

Teknikat për maksimizimin e shperblimeve  

Çertifikimi