Pasta, brumërat, shqiptim italisht: “pasta” është një ushqimi kryesor nga kuzhina tradicionale italiane, që daton në Sicili në 1154.  Ajo është gjithashtu përdoret për t’iu referuar shumëllojshmërise të pjatave të  makaronave . Në mënyrë tipike, makarona është  bërë nga fijëza, apo forma te ngjashme me to, prej një brumë maja nga mielli i grurit i të përzier me ujë ose vezë derdhur ne forma te ndryshme  dhepastaj i gatuar me valë ose pjekje. Gjithashtu ajo mund të bëhet me miell nga drithëra të tjera apo kokrra. Makaronat mund te ndahen ne dy kategori  mund të ndahen në dy kategori të gjera, të thata (makarona të thata) dhe të freskët (makarona të freskëta). 

 Makaronat më të thata prodhohen në mënyre  industriale  me ane te procesi  shtrydhjes . Ndersa e freskëta është prodhuar tradicionalisht me dorë, nganjëherë me ndihmën e makinave të thjeshta, por sot ka shumë lloje të makaronash  të freskëta te cilat janë gjithashtu prodhuar komercialisht nga makinat e mëdha, dhe këto produkte janë gjerësisht të disponueshme në supermarkete.

   Pjesemarrësit ne kurset e pasticerisë do të kenë leksione, teste demostrimi si edhe teste provimi ku do të aplikojnënjohuritë e mësuara gjatë kursit. Profesorët janë me njohuri të gjera në fushën e gatimit të pastave dhe industrinë e brumërave.

 – Lloji dhe kokrra e grurit 

 • – Teknologjia e miellit
 • – Vezët (të freskëta, pasterizuar, Lyophilized)
 • – Llojet e brumit
 • – Metodat e Gatimit 
 • – Produkte gjysem të perfunduara
 • – Mbushjet
 • – Kostot në prodhimin e makaronave të freskëta
 • – Sistemi i kontrollit të cilësisë modeli HACCP
 • – Elementet e mikrobiologjisë
 • – Makarona Alternative
 • – Miellerat.